Datavisualisering skapar aha-upplevelse hos mobiloperatörer

Mobiloperatörernas möjligheter att hantera den växande mängden datatrafik i kommunikationsnäten är en rejäl utmaning. Tactel har hjälpt Polystar att ta fram Kalix, en användarvänlig lösning som visualiserar informationen och gör den lättbegriplig.

Polystar arbetar med innovativ realtidsteknologi och datavisualisering för mobiloperatörer och man låg i startgroparna för att ta fram en helt ny sorts produkt. I samband med detta kontaktade man Tactel.

– Målet med Kalix var att skapa ett lättbegripligt gränssnitt som passar många användare – både ingenjörer och även produktchefer, marknadsförare och kundtjänst – och erbjuda dem ett bättre underlag för sina affärsbeslut, säger Robert Eriksson, produktchef på Polystar.

Tactel genomförde en mängd djupintervjuer med olika användargrupper och drev arbetet framåt i en prototypdriven arbetsprocess. Prototyperna hjälpte Tactel och Polystar att iterativt utforska möjliga lösningar tillsammans med de olika typerna av användarna.

– Istället för att användarna ska behöva gå igenom mängder av data byggde vi en rollbaserad, visuell dashboard som ger bättre översikt. Användarna kan välja vilken information som passar deras arbetsflöde och alla får ett bättre beslutsstöd än vad de tidigare haft, säger Jonas Hasselgren, VD på Tactel.

Kalix erbjuder intuitiva arbetsflöden, möjligheten att interagera med aktuella data, köra ad hoc-analyser, bygga olika typer av rapporter samt dela med sig av och samarbeta kring informationen.

Sedan lanseringen har etableringen på marknaden gått mycket snabbt. Bland mobiloperatörerna har Kalix skapat något av en aha-upplevelse.

– Vi har märkt att kunddialogen nu handlar mer om produktens innehåll och värde och Kalix har fått mycket positiv feedback, både från nya användare och från ingenjörer som uppskattar enkelheten, säger Robert Eriksson.

Flexibiliteten har länge varit en av Polystars främsta konkurrensfördelar och med Kalix har gränssnittet vässats ytterligare. Det går att lägga till och ta bort olika funktioner allt eftersom kundernas behov förändras.

 

För mer information, kontakta:

Jonas Hasselgren VD, Tactel,070-656 66 52, jonas.hasselgren@tactel.se

Robert Eriksson Produktchef Kalix, Polystar, 070-510 62 64, robert.eriksson@polystar.se

Polystar arbetar med innovativ realtidsteknologi och datavisualisering med fokus på analys, användarvänlighet och skalbarhet. Företaget har mer än 30 års erfarenhet inom utveckling av affärs- och prestandakritiska system förkommunikationsnät i telekombranschen. www.polystar.se

Tactel arbetar med Humanizing Technology  för att utveckla digitala tjänster som gör ny teknik lättare att ta till sig. Företaget har mer än 20 års erfarenhet av UX-design och teknikförståelse och är en del av Panasonic Avionics som designar skräddarsydda lösningar för in-flight entertainment för flygbolag. www.tactel.se

Show all news


Tactel Malmö

Norra Vallgatan 64
SE-211 22
Malmö, Sweden

+46 40 250 600

Tactel Stockholm

Sveavägen 17, 2tr
SE-111 57
Stockholm, Sweden

+46 40 250 600

Tactel Umeå

Strandgatan 26A
SE-903 33
Umeå, Sweden

+46 40 250 600

Sales inquiries? sales@tactel.se

Work for us! work@tactel.se